Вагоноремонтен
завод-99,
гр. Септември е частно акционерно
дружество, регистрирано през юли 1999 г. Наследник е на "Вагоноремонтен завод"-поделение на нац. компания БДЖ
Support by VRZ-99